Barcelona renkontiĝo
Jornades d'Esperanto a Barcelona

Barcelona, 16an, 17an kaj 18an de septembro 2005
Dades personals / Personaj datumoj
Nom(s) / Nomo(j)
Cognom(s) / Familia(j) Nomo(j)
Adreça / Adreso
Codi postal / Poŝtkodo
Població / Loĝloko
Comarca o país / Regiono aŭ lando
Telèfon / Telefono
Correu electrònic / Retpoŝto
Edat / Aĝo
Opcions en el menjar (vegetarià, celíac, etc) / Manĝo-specifaĵoj (vegetarano, celiakulo, ktp.)
Confirmarem la possibilitat segons les disponibilitats del lloc / Ni konfirmos la aferon laŭ la eblecoj de la gastejo
Cotització (inclou el programa i pensió completa) / Kotizo (inkluzivas programon kaj plenan gastigadon)
 Joves fins a 30 anys
Junuloj ĝis 30 jaroj
Majors de 30 anys
Pli-ol-30-jaruloj
Si arribeu divendres per la tarda / Se vi alvenas vendrede posttagmeze: 55 euros / eŭroj 60 euros / eŭroj
(un sopar, una nit i un esmorzar de més / pliaj vespermanĝo, tranoktado kaj matenmanĝo)
Si arribeu dissabte havent esmorzat / Se vi alvenas sabate post la matenmanĝo: 40 euros / eŭroj 44 euros / eŭroj
Cotització (opció 2: per elements) / Kotizo (2a ebleco: per elementoj)
Sopar divendres / Vendreda vespermanĝo: 11 euros / eŭroj 12 euros / eŭroj
Nit divendres i esmorzar / Vendreda tranoktado kaj matenmanĝo: 20 euros / eŭroj 22 euros / eŭroj
Dinar dissabte / Sabata tagmanĝo: 11 euros / eŭroj 12 euros / eŭroj
Sopar dissabte / Sabata vespermanĝo: 11 euros / eŭroj 12 euros / eŭroj
Nit dissabte i esmorzar / Sabata tranoktado kaj matenmanĝo: 20 euros / eŭroj 22 euros / eŭroj
Dinar diumenge / Dimanĉa tagmanĝo: 11 euros / eŭroj 12 euros / eŭroj
Forma de pagament / pagoformo
Al compte / Al la konto 2100-0461-90-0200055053 de "Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona"
Sóc membre de KEA, cobreu-me al meu compte / Mi membras en KEA, bonvolu mem enkasigi
enviar / sendu