Kapeguja renkontiĝo
Trobada a can Cap Gros

Mataró, 4an, 5an kaj 6an de marto
Dades personals / Personaj datumoj
Nom(s) / Nomo(j)
Cognom(s) / Familia(j) Nomo(j)
Adreça / Adreso
Codi postal / Poŝtkodo
Població / Loĝloko
Comarca o país / Regiono aŭ lando
Telèfon / Telefono
Correu electrònic / Retpoŝto
Edat / Aĝo
Opcions en el menjar (vegetarià, celíac, etc) / Manĝo-specifaĵoj (vegetarano, celiakulo, ktp.)
Confirmarem la possibilitat segons les disponibilitats del lloc / Ni konfirmos la aferon laŭ la eblecoj de la gastejo
Cotització (inclou el programa i pensió completa) / Kotizo (inkluzivas programon kaj plenan gastigadon)
Si arribeu divendres per la tarda / Se vi alvenas vendrede posttagmeze:44 euros / eŭroj
(un sopar, una nit i un esmorzar de més / pliaj vespermanĝo, tranoktado kaj matenmanĝo)
Si arribeu dissabte havent esmorzat / Se vi alvenas sabate post la matenmanĝo:28 euros / eŭroj
Cotització (opció 2: per elements) / Kotizo (2a ebleco: per elementoj)
Sopar divendres / Vendreda vespermanĝo:6,5 euros / eŭroj
Nit divendres / Vendreda tranoktado:10 euros / eŭroj
Esmorzar dissabte / Sabata matenmanĝo:3,5 euros / eŭroj
Dinar dissabte / Sabata tagmanĝo:6,5 euros / eŭroj
Sopar dissabte / Sabata vespermanĝo:6,5 euros / eŭroj
Nit dissabte / Sabata tranoktado:10 euros / eŭroj
Esmorzar diumenge / Dimanĉa matenmanĝo:3,5 euros / eŭroj
Dinar diumenge / Dimanĉa tagmanĝo:6,5 euros / eŭroj
Forma de pagament / pagoformo
Al compte / Al la konto 2100-0461-90-0200055053 de "Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona"
Sóc membre de KEA, cobreu-me al meu compte / Mi membras en KEA, bonvolu mem enkasigi
Pagaré a Mataró mateix / Mi pagos surloke
enviar / sendu