31a KATALUNA KAJ 4a TRANSPIRENEA KONGRESO DE ESPERANTO - 1-2-3 NOVEMBRO 2002 - SÓLLER - MAJORKO
  

La arangxoj

Vizitoj al la urbo

Tagmangxoj

Adiauxo